PRIVACYBELEID VAN LITTE MAKUZU

Dit is het Privacybeleid van Little Makuzu. Dit Privacybeleid werd voor het laatst gewijzigd op 16 oktober 2013.

Inleiding

Wij vragen u kort de tijd te nemen om het Privacybeleid van Little Makuzu tot u te nemen. Dit Privacybeleid is van toepassing op alle informatie die u van Little Makuzu ontvangt of aan Little Makuzu verstrekt. Little Makuzu verwerkt privacygevoelige informatie of persoonsgegevens door middel van zijn website, apps en sociale media. Little Makuzu hecht groot belang aan de privacy van zijn klanten en betracht daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Little Makuzu verwerkt data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens. Little Makuzu is de partij die verantwoordelijk is voor de manier waarop deze data worden gebruikt. In dit Privacybeleid leggen wij uit welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Gebruik van persoonsgegevens

Als u gebruikmaakt van onze diensten, stelt u bepaalde gegevens ter beschikking aan Little Makuzu. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Little Makuzu bewaart en gebruikt alleen persoonsgegevens die direct door u verstrekt zijn, of informatie waarvan duidelijk is dat deze beschikbaar is gesteld om te worden verwerkt. Ook bedrijven kunnen gebruikmaken van onze website, maar de Wet bescherming persoonsgegevens is niet van toepassing op bedrijfsgegevens. Dit Privacybeleid is voornamelijk gericht op privépersonen en werknemers die onze apps, website of sociale media gebruiken.

Cookies

De apps, website en e-mails van Little Makuzu maken soms gebruik van cookies of andere technologieën. Deze technologieën geven ons meer inzicht in gebruikersgedrag, laten zien welke onderdelen van onze website bezocht worden, maken advertenties en zoekfuncties op het internet effectiever en zorgen dat we die effectiviteit ook kunnen meten. Bij de meeste webbrowsers kunt u uw cookie‑instellingen beheren via de browserinstellingen. U kunt zelf bepalen of u cookies accepteert of weigert.

Contactformulier en nieuwsbrief

Little Makuzu brengt een nieuwsbrief uit om geïnteresseerden op de hoogte te houden van zijn producten en/of diensten. Uw e‑mailadres wordt automatisch aan de lijst met abonnees toegevoegd. In onze nieuwsbrief kunt u zich via een link uitschrijven voor onze nieuwsbrief. Als u op onze website een contactformulier invult of als u ons een e-mail stuurt, worden de gegevens die u verstrekt bewaard zo lang als nodig om uw bericht of e‑mail volledig en correct te kunnen afhandelen.

Wij verzamelen uw:

Voor commerciële doeleinden kunnen we contact met u opnemen via:

In elk afzonderlijk bericht wordt u in de gelegenheid gesteld om u uit te schrijven. Onze apps kunnen alleen via app stores van derden worden gedownload. Little Makuzu heeft geen invloed op de manier waarop deze derden persoonsgegevens verwerken of voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt.

Informatieverstrekking aan derden

Uw (persoons)gegevens worden nadrukkelijk niet aan derden verstrekt. Op onze website staan buttons die naar sociale media verwijzen. Deze buttons worden door derden gebruikt om uw persoonsgegevens te verzamelen. In het Privacybeleid van deze derden leest u hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan.

Beveiliging

Little Makuzu treft beveiligingsmaatregelen om misbruik van of onrechtmatige toegang tot persoonsgegevens te voorkomen. De volgende specifieke maatregelen worden getroffen:

Van onze website houden we statistieken bij, maar deze blijven te allen tijde anoniem.

Privacybeleid van derden

Ons Privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links verbonden zijn met onze apps of onze website. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier verwerken. Daarom raden we u aan om het privacybeleid van deze websites te lezen alvorens u ze gebruikt.

Wijzigingen

Zo nu en dan brengt Little Makuzu wijzigingen aan in zijn Privacybeleid. Wij behouden ons het recht voor om ons Privacybeleid aan te passen en raden u aan om dit Privacybeleid regelmatig opnieuw te lezen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Inzage in en wijziging van uw gegevens

Als u vragen of zorgen heeft over ons Privacybeleid, of als u uw persoonsgegevens wilt inzien, wijzigen of laten verwijderen, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via SUPPORT@LITTLEMAKUZU.COM.

Little Makuzu, Vondellaan 26 (3521 GH) Utrecht